Bilde av Truls Buttingsrud

Fellesfag og Mediekom

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Ringerike fengsel
Stilling
Lærer
Telefon
+4731002735
E-post
truls.but...@bfk.no