Bilde av Ragnhild Øhren Nordset
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Kristiansen
Stilling
vikariat i norsk, tysk og samfunnsfag
Telefon
E-post
Ragnhild.Oh...@bfk.no