Bilde av Marte Breivik

Deltidsjobb som lærervikar ved Personalhuset Staffing Group

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Litsheim
Stilling
Lærer/lektor
Telefon
E-post
Marte.B...@bfk.no