Bilde av Øystein Bergane

Rådgiver og undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Gol vidaregåande skule
 
Gol vgs - Filologseksjon
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Oystein....@bfk.no