Bilde av Cecilie Anine Thorsen

Lektor i matematikk og naturfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Kristiansen
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Cecilie.Ani...@bfk.no