Bilde av Katrine Utengen

Kantinemedarbeider

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Geir Opdahl
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
katrine....@bfk.no