Bilde av Astrid Kvåle
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Gol vidaregåande skule
 
Gol vgs - Filologseksjon
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Astrid....@bfk.no