Bilde av Helle Øhren Nordset

Lektor med tilleggsutd.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Avdeling C
Stilling
lektor med opprykk
Telefon
E-post
Helle.Ohre...@bfk.no