Bilde av Annett Johansen

Undervisningspersonale

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Sesam
Stilling
Kontaktlærer, faglærer, seksjonsleder
Telefon
E-post
Annett.J...@bfk.no