Bilde av Lise Smedberg

Undervisning i kroppsøving og idrettsfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Idrettsfag/kroppsøving/fremmedspråk
Stilling
Lektor m/ tillegg
Telefon
E-post
Lise.Sm...@bfk.no