Bilde av Supaporn Jacobsen

Renholder

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Merkantil/drift
Stilling
Renholder
Telefon
E-post
Supaporn....@bfk.no