Bilde av Erik Svensrud

Bygg og anleggsteknikk

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Byggfag
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
+4731292246
E-post
erik.sv...@bfk.no