Bilde av Bjørn Kristian Leitås

Undervisning innen byggfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Byggfag
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Bjorn.Krist...@bfk.no