Bilde av Christina Coucheron Hoel

Undervisning innen helse- og sosial

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Helsefag
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdannelse
Telefon
+4731292219
E-post
Christina.Co...@bfk.no