Bilde av Roar Stenhaug

Undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Elektrofag
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Roar.St...@bfk.no