Bilde av Ruth Heidi Frølich

Formgivingsfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Formgivning
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanningdjunkt m/till.Utd
Telefon
+4731292262
E-post
Ruth.Heid...@bfk.no