Bilde av Astrid Emilie Herlofson

matematikk

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Realfag
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
+4731292275
E-post
Astrid.Emili...@bfk.no