Viser 123 ansatte fra Røyken videregående skole

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Nina Aalstad Lektor i norsk Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til Nina.Aalstad@bfk.no
Julian Aelterman Lærer Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til Julian.Alterman@bfk.no
Are Akselsen Lektor m. tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til Are.Akselsen@bfk.no
Torben Roar Andersen Ass.rektor Røyken videregående skole Røyken vgs - Rådgivere Send e-post til Torben.Andersen@bfk.no
Aina Andersen Rådgiver Røyken videregående skole Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring Send e-post til aina.andersen@bfk.no
Andre Auli Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Elektrofag Send e-post til Andre.Auli@bfk.no
Sebastian Bach Ekblom Ikke definert Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Sebastian.Bach.Ekblom@bfk.no
Anders Bark Lærer Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til Anders.Ivarsson@bfk.no
Torild Erichsen Berge Lektor med tillegg Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Torild.Erichsen.Berge@bfk.no
Erik Bergerud Undervisningsleder Røyken videregående skole Røyken vgs - Elektrofag Send e-post til erik.bergerud@bfk.no
Fred Berglyd Lærer elektrofag Røyken videregående skole Røyken vgs - Elektrofag Send e-post til Fred.Berglyd@bfk.no
Hans Reidar Bjelke Lektor med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Byggfag Send e-post til Hans.Reidar.Bjelke@bfk.no
Synnøve Mo Bjørlien Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Helsefag Send e-post til Synnove.Mo.Bjorlien@bfk.no
Anette Øwre Bollvåg Lærer i realfag Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til Anette.Owre.Bollvag@bfk.no
Christian Magnus Bothner Faglærer byggfag Røyken videregående skole Røyken vgs - Byggfag Send e-post til Christian.Magnus.Bothner@bfk.no
Børre Botnmark Adjunkt med tilleggsutdannelse Røyken videregående skole Røyken vgs - Elektrofag Send e-post til borre.botnmark@bfk.no
Thorbjørn Heen Carlsen Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til Thorbjorn.Heen.Carlsen@bfk.no
Ellen Merete Christophersen Adjunkt Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til Ellen.Merete.Christophersen@bfk.no
Camilla Engberg Adjunkt med tilleggsutdannelse Røyken videregående skole Røyken vgs - Helsefag Send e-post til camilla.engberg@bfk.no
Nina Sikveland Eriksen Lønns- og personalmedarbeider Røyken videregående skole Røyken vgs - administrasjonen, HR Send e-post til Nina.Sikveland.Eriksen@bfk.no
Hege Anette Kolstad Flannum Adjunkt/ Yrkesfaglærer helse og oppvekstfag Røyken videregående skole Røyken vgs - Helsefag Send e-post til Hege.Anette.Flannum@bfk.no
Christian Flaten Adjunkt m/tillegggsutd Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til Christian.Flaten@bfk.no
Martin Frank Undervisningsleder Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Martin.Frank@bfk.no
Ruth Heidi Frølich Adjunkt med tilleggsutdanningdjunkt m/till.Utd Røyken videregående skole Røyken vgs - Formgivning Send e-post til Ruth.Heidi.Frolich@bfk.no
Bjørg Førsund Adjunkt m/tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til bjorg.forsund@bfk.no
Else Christine Fossen Germundson Konsulent Røyken videregående skole Røyken vgs - SAS-Team Send e-post til Else.Christine.Fossen.Germundson@bfk.no
Michael Grunwald Ikke definert Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Michael.Grunwald@bfk.no
Bjørn-Erik Gunnerød Adjunkt med tilleggsutdannelse Røyken videregående skole Røyken vgs - Elektrofag Send e-post til Bjorn-Erik.Gunnerod@bfk.no
Henrik Gustavsen Konsulent IKT Røyken videregående skole Røyken vgs Send e-post til henrik.gustavsen@bfk.no
Bente Gylland Adm.personale Røyken videregående skole Røyken vgs - SAS-Team Send e-post til bente.gylland@bfk.no
Mette Snellingen Gåsefra Ikke definert Røyken videregående skole Røyken vgs - Rådgivere Send e-post til Mette.Snellingen.Gasefra@bfk.no
Ingrid Halset lektor med tilleggsutdannelse Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til ingrid.halset@bfk.no
Laila Johanne Handelsby Rektor Røyken videregående skole Røyken vgs Send e-post til laila.handelsby@bfk.no
Tone Harboe Idrettslærer Røyken videregående skole Røyken vgs - Kroppsøving Send e-post til Tone.Harboe@bfk.no
Anne Heggstad Lærer i spansk og fransk Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Anne.Heggstad@bfk.no
Christian Rollefsen Hegna Lektor med tilleggsutdanelse Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Christian.Rollefsen.Hegna@bfk.no
Roy Heien Adjunkt Røyken videregående skole Røyken vgs - Service Send e-post til Roy.Heien@bfk.no
Sharon Ann Heistad Elevassistent Røyken videregående skole Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring Send e-post til Sharon.Ann.Heistad@bfk.no
Tor Hemma Adjunkt Røyken videregående skole Røyken vgs - Formgivning Send e-post til tor.hemma@bfk.no
Ida Pålsdatter Henanger Adjunkt Røyken videregående skole Røyken vgs - Helsefag Send e-post til Ida.Palsdatter.Henanger@bfk.no
Astrid Emilie Herlofson Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til Astrid.Emilie.Herlofson@bfk.no
Gunhild Marie Hernes Adjunkt Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Gunhild.Marie.Hernes@bfk.no
Torgeir Sæverud Higraff Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til torgeir.higraff@bfk.no
Maria Cruz H Hjelmtvedt Lærer Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Maria.Cruz.H.Hjelmtvedt@bfk.no
Christina Coucheron Hoel Adjunkt med tilleggsutdannelse Røyken videregående skole Røyken vgs - Helsefag Send e-post til Christina.Coucheron.Hoel@bfk.no
Fredrik Hoffmann Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Elektrofag Send e-post til Fredrik.Hoffmann@bfk.no
Anne Holm-Nordhagen Rådgiver Røyken videregående skole Røyken vgs - Rådgivere Send e-post til Anne.Holm-Nordhagen@bfk.no
Anne-Beth Hoven Elevassistent Røyken videregående skole Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring Send e-post til anne-beth.hoven@bfk.no
Anne Berit Hugsted Lektor med tilleggsutdannelse Røyken videregående skole Røyken vgs - Kroppsøving Send e-post til anne.hugsted@bfk.no
Mari Anne Hvamb Adjunkt Røyken videregående skole Røyken vgs - Mediefag Send e-post til Mari.Anne.Hvamb@bfk.no
Merethe Iversen Adm.personale Røyken videregående skole Røyken vgs - administrasjonen, HR Send e-post til Merethe.Iversen@bfk.no
Jalita Jacobsen Redaktør Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Jalita.Jacobsen@bfk.no
Ana Mella Jakobsen Lærer Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til Ana.Mella.Jakobsen@bfk.no
Thom Jambak Adjunkt m/tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til thom.jambak@bfk.no
Nina Helen Jansen Konsulent Røyken videregående skole Røyken vgs - administrasjonen, HR Send e-post til Nina.Helen.Jansen@bfk.no
Henriette Borgen Johannessen Lektor m/tilleggsutd Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Henriette.Borgen.Johannessen@bfk.no
Hallgeir Johansen Lektor Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Hallgeir.Johansen@bfk.no
Børre Haugland Johansen Elevassistent Røyken videregående skole Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring Send e-post til Borre.Haugland.Johansen@bfk.no
Christina Johansen Hjelpepleier/skoleassistent Røyken videregående skole Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring Send e-post til Christina.Johansen@bfk.no
Ranea Kadem Lektor med tillegg utdannelse Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til ranea.kadem@bfk.no
Tine Krag Lektor med tillegg Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Tine.Krag@bfk.no
Jurjen Jan Kuil Lektor Røyken videregående skole Røyken vgs - Mediefag Send e-post til Jurjen.Jan.Kuil@bfk.no
Linda Kumwenda Lektor Røyken videregående skole Røyken vgs - Helsefag Send e-post til Linda.Kumwenda@bfk.no
Siri Kvæstad Adjunkt Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til siri.kvestad@bfk.no
Morten Langhoff Lektor Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til morten.langhoff@bfk.no
Aud Lene Iren H Langmo Leder Røyken videregående skole Røyken vgs - Byggfag Send e-post til Lene.Langmo@bfk.no
Nina Christin Larsen Adm.personale Røyken videregående skole Røyken vgs - SAS-Team Send e-post til Nina.Christin.Larsen@bfk.no
Stig Larvin Lektor med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til stig.larvin@bfk.no
Bjørn Kristian Leitås Lærer Røyken videregående skole Røyken vgs - Byggfag Send e-post til Bjorn.Kristian.Leitas@bfk.no
Yvonne-Kristine Lillejord Lektor Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til Yvonne.Kristine.Lillejord@bfk.no
Lise Lund-Larsen Lektor med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til lise.lund-larsen@bfk.no
Grete Løberg Lektor med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til Grete.Loberg@bfk.no
Siv Kristine Strandli Madsen Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Siv.Kristine.Strandli.Madsen@bfk.no
Carlos Dante Marti Adjunkt med opprykk Røyken videregående skole Røyken vgs - Formgivning Send e-post til Carlos.Dante.Marti@bfk.no
Siri Midthaug Lektor med tillegg Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til Siri.Midthaug@bfk.no
Mari Efjestad Mikalsen Lektor Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til Mari.Efjestad.Mikalsen@bfk.no
Hilde Monrad-Hansen Spes.ped.koordinator / Adjunkt med tillegg Røyken videregående skole Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring Send e-post til Hilde.Monrad-Hansen@bfk.no
Lise Mordal Lektor Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Lise.Mordal@bfk.no
Åse Isdal Mowinckel Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring Send e-post til Ase.Isdal.Mowinckel@bfk.no
Stian Nebb Avd.Leder vgs Røyken videregående skole Røyken vgs - Mediefag Send e-post til Stian.Nebb@bfk.no
Bjørn Green Nilsen Adjunkt med tilleggsutdannelse Røyken videregående skole Røyken vgs - Elektrofag Send e-post til Bjorn.Green.Nilsen@bfk.no
Ivar Norderhaug Lektor Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til ivar.norderhaug@bfk.no
Wenche Norup Barne-og ungdomsarbeider Røyken videregående skole Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring Send e-post til wenche.norup@bfk.no
James Nicholas O Reilly lektor med tileggs utdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til James.O.Reilly@bfk.no
Kjersti Fuglseth Olsen Lærer Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til Kjersti.Fuglseth.Olsen@bfk.no
Ingrid Laache Otto Lektor Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til Ingrid.Laache.Otto@bfk.no
Heidi Park Lektor med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til heidi.park@bfk.no
Jon Christian Pettersen Lektor Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Jon.Christian.Pettersen@bfk.no
Morten Prestegård Administrasjonsleder Røyken videregående skole Røyken vgs - IKT Send e-post til Morten.Prestegard@bfk.no
Anne Torbjørg Raastad-Hoel Rådgiver Røyken videregående skole Røyken vgs - Rådgivere Send e-post til Anne.Torbjorg.Raastad-Hoel@bfk.no
Kaja Rikstad Adjunkt med opprykk Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til Kaja.Rikstad@bfk.no
Nina Westeng Rogndokken Fagarbeider Røyken videregående skole Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring Send e-post til Nina.Westeng.Rogndokken@bfk.no
Torild Rogne Miljøarbeider Røyken videregående skole Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring Send e-post til Torild.Rogne@bfk.no
Mathias Skogly Russnes Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Mathias.Skogly.Russnes@bfk.no
Kenneth Ruud Adjunkt m tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til kenneth.ruud@bfk.no
Turid Inger Sandvik Lektor med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til Turid.Inger.Sandvik@bfk.no
Nina Seim Adjunkt m/tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Nina.Seim@bfk.no
Jonas Sivertsen Lærer elektrofag Røyken videregående skole Røyken vgs - Elektrofag Send e-post til Jonas.Sivertsen@bfk.no
Mari Skogen Lektor med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Mari.Skogen@bfk.no
Sofie Slatlem Lærer Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til Sofie.Slatlem@bfk.no
Lisbeth Sortvik Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til Lisbeth.Sortvik@bfk.no
Marit Spone Lektor med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til Marit.Spone@bfk.no
Kristian Julius Steffensen Lektor med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til Kristian.Julius.Steffensen@bfk.no
Roar Stenhaug Lærer Røyken videregående skole Røyken vgs - Elektrofag Send e-post til Roar.Stenhaug@bfk.no
Terje Stokker Adjunkt Røyken videregående skole Røyken vgs - Service Send e-post til Terje.Stokker@bfk.no
Unni Østbye Strand Adjunkt Røyken videregående skole Røyken vgs - Formgivning Send e-post til Unni.Ostbye.Strand@bfk.no
Erik Svensrud Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Byggfag Send e-post til erik.svensrud@bfk.no
Anne Sæteren Adjunkt Røyken videregående skole Røyken vgs - Kroppsøving Send e-post til anne.seteren@bfk.no
Grete Sæther Lektor med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til grete.sether@bfk.no
Maria Mercedes Teira Adjunkt m/till.Utd Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Maria.Mercedes.Teira@bfk.no
Tov Telle Miljøarbeider Røyken videregående skole Røyken vgs - Tilrettelagt opplæring Send e-post til Tov.Telle@bfk.no
Pål Tidemandsen Lektor med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til pal.tidemandsen@bfk.no
Geir Tidemann Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til geir.tidemann@bfk.no
Lise Fløtberg Tveit Lektor Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til Lise.Flotberg.Tveit@bfk.no
Helle Marie Utne Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til Helle.Marie.Utne@bfk.no
Hanne Bredde Vig Undervisningsleder Røyken videregående skole Røyken vgs - Realfag Send e-post til Hanne.Bredde.Vig@bfk.no
Ellen Johanne Westbye Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Samfunnsfag Send e-post til Ellen.Johanne.Westbye@bfk.no
Eva Kristin Wold Bibliotekar Røyken videregående skole Røyken vgs - bibliotek Send e-post til Eva.Kristin.Wold@bfk.no
Håvard Wæhre Adjunkt med tilleggsutdaning Røyken videregående skole Røyken vgs - Kroppsøving Send e-post til havard.wehre@bfk.no
Eirin Endresen Øien Adjunkt Røyken videregående skole Røyken vgs - Helsefag Send e-post til Eirin.Endresen.Oien@bfk.no
Vigdis Ølstad Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Språkfag Send e-post til vigdis.olstad@bfk.no
Einar Østenstad Adjunkt med tilleggsutdanning Røyken videregående skole Røyken vgs - Elektrofag Send e-post til einar.ostenstad@bfk.no
Ingrid Østenstad Lektor Røyken videregående skole Røyken vgs - Formgivning Send e-post til ingrid.ostenstad@bfk.no