Bilde av Erik Marki Bjorli

underviser i kroppsøving og realfag på ungdomsskole. Kontktlærer på 10. trinn

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Idrettsfag og kroppsøving
Stilling
Adjunkt med opprykk
Telefon
E-post
Erik.Mark...@bfk.no