Bilde av Bjørn Erik Lobben

Kroppsøving

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Idrettsfag og kroppsøving
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Bjorn.Eri...@bfk.no