Bilde av Tone Tuftin

Drift av Dagavdeling for hjemmeboende eldre.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Rosthaug AO
Stilling
Fagarbeider Aktivitør
Telefon
E-post
Tone.T...@bfk.no