Bilde av Marthine Furuhaug Øvreås
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Kontor/øk
Stilling
Lærling kontor/adm
Telefon
E-post
Marthine.Fur...@bfk.no