Bilde av Marianne Hjertaas Sporan

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Studiespesialisering
Stilling
Adjunkt m/till.Utd.
Telefon
+4732744950
E-post
Marianne.Spo...@bfk.no