Bilde av Svein Knudsen

Administrasjon/undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Studiespesialisering
Stilling
Adjunkt m/till.Utd.
Telefon
E-post
Svein.K...@bfk.no