Bilde av Solfrid Jensen

Underviser i matematikk og naturfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Studiespesialisering
Stilling
Adjunkt m/till.Utd.
Telefon
E-post
Solfrid...@bfk.no