Bilde av Åshild Stanghelle

Undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Helse og oppvekstfag
Stilling
Adjunkt m/till.Utd.
Telefon
E-post
Ashild.St...@bfk.no