Bilde av Brit Irene Kaasa

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lerberg skole og kompetansesenter
 
Lerberg skole- og kompetansesenter - Uteteam
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
Brit.Ire...@bfk.no