Bilde av Ranveig Hille

Har ansvar for språkpraksis og en del av opplæringen for deltakerne på introduksjonsprogrammet.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ål vidaregåande skole
 
Ål vgs
Stilling
Tilretteleggingsleder
Telefon
+4732084506
E-post
Ranveig...@bfk.no