Bilde av Lisbeth Kaas Ambrosen

regnskap, budsjett,lønn/reiseregninger etc

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Økonomiavdelingen
 
Budsjettenheten
Stilling
økonomikonsulent
Telefon
+4732808709
E-post
Lisbeth.Kaa...@bfk.no