Bilde av Liv Randi Woldhaug

Sekretær for diverse politiske utvalg. Opplæring/brukerveiledning sakssystem. infosikkerhetsansvar

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
Politisk sekretariat
Stilling
Konsulent
Telefon
E-post
Liv.Randi...@bfk.no