Bilde av Tormod Grøtterud
Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
IKT-enheten
Stilling
Senior Prosjektleder
Telefon
E-post
Tormod.G...@bfk.no