Bilde av Kasper Dariusz Leszczynski
Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
IKT-enheten
Stilling
Lærling
Telefon
E-post
Kasper.Darius...@bfk.no