Bilde av Roar Slettehaug

Ekstern konsulent - Testbruker

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
IKT-enheten
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
Roar.Sle...@bfk.no