Bilde av David Rasmussen

Nettverksdrifting og serverdrifting samt generell PC vedlikehold.

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
IKT-enheten
Stilling
IKT-Medarbeider
Telefon
E-post
david.ra...@bfk.no