Bilde av Ragnhild Birgitte Schumann Sageng

IT Support, Lærlingskoorinator, Prosjektledelse, Hovedverneombud

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
IKT-enheten
Stilling
IKT konsulent
Telefon
E-post
ragnhild...@bfk.no