Bilde av William Aass Dahlen

Drift av virksomhetens IT infrastruktur, Prosjektdeltagelse, System- og tjenesteforvaltning

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
IKT-enheten
Stilling
Konstituert driftssjef
Telefon
E-post
william...@bfk.no