Bilde av Marius Mounir Hjelle Rhrich
Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
IKT-enheten
Stilling
Lærling
Telefon
E-post
Marius.Mounir....@bfk.no