Bilde av Kate Jansen

Postbehandling, journalføring, arkivering, veiledning, skanning, kontrollering

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
Dokumentenheten
Stilling
Konsulent
Telefon
+4732808516
E-post
Kate.J...@bfk.no