Bilde av Katharina Smedsrud

Prosjekt, avslutning av arkiver mot Viken fylkeskommune.

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
Dokumentenheten
Stilling
Arkivmedarbeider
Telefon
E-post
Katharina...@bfk.no