Bilde av Susanne Astrup Schiager

Utarbeide reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven, utredninger knyttet til arealbruk

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utviklingsavdelingen
 
Plan, miljø og folkehelse
Stilling
Rådgiver i areal- og samfunnsplanlegging
Telefon
+4748174299
E-post
Susanne....@bfk.no