Bilde av Finn Ivar Lied

Utreder og planlegger

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utviklingsavdelingen
 
Plan, miljø og folkehelse
Stilling
Rådgiver
Telefon
E-post
Finn.Iv...@bfk.no