Bilde av Terje Øverland Lønseth

Plansaker/GIS

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utviklingsavdelingen
 
Plan, miljø og folkehelse
Stilling
Rådgiver
Telefon
E-post
Terje.Overl...@bfk.no