Bilde av Trine Magnus

FORREGION, klynger og nettverk, FoUI, landbruk, mat og reiseliv

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utviklingsavdelingen
 
Næring
Stilling
Næringsrådgiver Buskerud fylkeskommune
Telefon
+4732808817
E-post
Trine....@bfk.no