Bilde av Gørill Elisabeth Brodahl

Enhet for næringsutvikling, FoU og internasjonalisering

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utviklingsavdelingen
 
Næring
Stilling
Prosjektleder
Telefon
E-post
Gorill.Elisab...@bfk.no