Bilde av Arve Magne Vannebo

Næringsutvikling, stedsattraktivitet, lokal og regional planlegging, kulturadministrasjon

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utviklingsavdelingen
 
Næring
Stilling
Prosjektleder, Rådgiver, Leder
Telefon
E-post
Arve.V...@bfk.no