Bilde av Åge Sund

Leder et prosjekt i KRD for etablering av Distriktssenteret.

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utviklingsavdelingen
 
Næring
Stilling
fagleder
Telefon
E-post
Age....@bfk.no