Viser 15 ansatte fra Kulturminnevern

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Ole Christian Aslaksen prosjektkoordinator Kulturminnekompasset Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Ole.Christian.Aslaksen@bfk.no
Tora Flovik Aune rådgiver bygningsvern Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Tora.Flovik.Aune@bfk.no
Nils Morten Bjørgar Histøl Konsulent Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Nils.Morten.Bjorgar.Histol@bfk.no
Håvard Hoftun fagleder arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Havard.Hoftun@bfk.no
Lars Hovland rådgiver arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til lars.hovland@bfk.no
Jørn Erik Jensen Rådgiver bygningsvern Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Jorn.Erik.Jensen@bfk.no
Ivar Jørstad tradisjonshåndverker Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Ivar.Jorstad@bfk.no
Inger Karlberg rådgiver arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Inger.Karlberg@bfk.no
Turid Kolstadløkken fylkeskonservator Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til turid.kolstadlokken@bfk.no
Linn Marie Krogsrud rådgiver bygningsvern Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Linn.Marie.Krogsrud@bfk.no
Glenn Terje Løken prosjektleder tilstandsregistrering Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Glenn.Terje.Loken@bfk.no
Anja Sveinsdatter Melvær feltkoordinator/saksbehandler (arkeologi) Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Anja.Melver@bfk.no
Ellen Anne Pedersen rådgiver arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Ellen.Anne.Pedersen@bfk.no
Hilde Roland Rådgiver Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Hilde.Roland@bfk.no
Linda Van Der Spa rådgiver bygningsvern Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Linda.Van.Der.Spa@bfk.no