Bilde av Anette Vatnebryn

Økonomikonsulent-F.Bib

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utviklingsavdelingen
 
Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket
Stilling
konsulent
Telefon
E-post
Anette.V...@bfk.no