Bilde av Erin Kristine Pevan

• Photogrammetry and 3D scanning for alum-treated wood artifacts from the Oseberg Viking ship burial

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utviklingsavdelingen
 
Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket
Stilling
Overingeniør, Kulturhistorisk museum
Telefon
E-post
Erin.Krist...@bfk.no