Bilde av Åse Gunn G. Reierth

Kvalitetsutvikling, gjennomføring, tilpasset opplæring. Samarbeid kommunene og NAV

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utdanningsavdelingen
 
Kompetanse og pedagogisk seksjon
Stilling
Rådgiver
Telefon
E-post
Ase.Gunn....@bfk.no